Advokátní volby 22. října 2021 - představenstvo

Naše vize

Nerozdělujeme advokáty na moderní a nemoderní, na elitní velké právnické firmy nebo malé
kanceláře, na Pražáky a advokáty z jiných měst, nebo dokonce na mladé a staré.
To se ostatně v průběhu času mění. Když nás podpoříte, budeme hájit
společný zájem advokátů na ochraně trhu právních služeb
a bránit základní principy výkonu advokacie.